Chevrolet Sonic Club ชมรมคนรัก Chevrolet Sonic, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย Chevrolet Sonic ไทย

Credit Image from: webmastergrade.com & auto.sanook.com
  
   หน้าแรก | หน้าบอร์ด | หน้าบอร์ด (ตัดกระทู้จากห้องนั่งเล่น)
ติดต่อลงโฆษณา แบนเนอร์ | ติดต่อลงโฆษณา กระทู้ปักหมุด
ย้อนกลับ   ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย

ประกาศ

ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย Rules

1. ห้ามมิให้สมาชิกเขียนข้อความไปในทางดูถูก ดูหมิ่น ลบหลู่หรือจาบจ้วงต่อ 3 สถาบันหลักของปวงชนชาวไทยคือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นอันขาด

2. ข้อความและรูปภาพส่วนใหญ่ใน ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย เกิดจากการเขียนและอัปโหลดเองของสมาชิกเอง โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็ปไซต์ ดังนั้นสมาชิกจึงสัญญาว่า จะไม่เขียนข้อความ และอัปโหลดรูปที่ไม่เหมาะสมไปในทางพาดพิงค์ ให้เกิดความเสื่อมเสีย และล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หากผิดจากนี้ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด สามารถร้องขอไปยังผู้เขียนบทความหรือผู้อัปโหลดรูปนั้น โดยจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขหรือลบ ข้อมูลนั้นๆ

3. ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย มีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม โดยอาจมีการบอกกล่าวตักเตือนไปก่อนหรือไม่ก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ดูแลเว็ปไซต์

4. ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย ไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดมีการฟ้องร้องเอาผิดต่อสมาชิก อันเกิดจากการกระทำใดๆภายในเว็ป ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ลิขสิทธิ์ในบทความต่างๆใน ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย เป็นของผู้เขียนและ ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย ร่วมกัน โดย ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย สามารถนำไปใช้ได้ในกิจการของเว็ปตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้แล้วแต่กรณี

6. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดๆโดยตั้งใจ อันทำให้เกิดการแตกความสามัคคี/ก่อกวน/ทำความเดือดร้อน ภายใน ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย หากมีการกระทำผิด ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย มีสิทธิพิจารณาลบ หรือแบนสมาชิกคนนั้นได้ตามความเหมาะสม

7. ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย สัญญาว่าจะดูแลข้อมูลต่างๆที่มีให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้โดยสะดวก อย่างดีที่สุด ไม่นับกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่น ความเสียหายที่เกิดจาก Hardware, Virus, Hacker เป็นต้น

8. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่ใช้งาน ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย ไปในทางที่เรียกว่ามิจฉาชีพ หลอกลวง ล่อลวง หรือการอื่นๆอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

9. สมาชิกประเภท Full member และ VIP member เมื่อชำระเงินแล้วไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี เว้นแต่หากเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากโปรแกรมหรือผู้ดูแลเว็ปไซต์ อาจมีการชดเชยให้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายๆไป

10. สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการใช้งานในเว็ป ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย

11. ชมรมคนรัก CHEVROLET SONIC CLUB, เชฟโรเลต โซนิค คลับ ประเทศไทย มีสิทธิ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม การทำงานต่างๆในเว็ปไซต์ได้โดยเสรี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

12. สมาชิกได้อ่านและตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าวมานี้แล้วจึงใช้งาน

หากมีเงื่อนไขข้อตกลงอื่น ๆ ใดนอกเหนือจากนี้เราระบุภายหลังอีกครั้ง

ชมรมคนรัก Chevrolet Sonic ในประเทศไทย
Chevrolet Sonic, Chevrolet Sonic ไทย, Chevrolet Sonic ราคา, Sonic, เชฟโรเลต โซนิค, Sonic club, Chevrolet Sonic club, โซนิคคลับ, โซนิค
Website Created & Designed by