จองตอน 27 ธค. 55 ตอนแรกเซลบอกว่าได้รถ ปลายมีนา เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา บอกว่ารถมาแล้ว
ก็เลยต้องไปรับวันนี้ครับ สีขาว 4 ประตู LTZ ครับ