*มีส่งของทุกวันไม่เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์*(ไปรษณี ย์สาขาพระประแดงเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด)

086-8820808 จีจี้ 0813010709 โย สนใจโทรมาได้เลย
email : jeabgigie@hotmail.com

นครหลวงการแพทย์ จีจี้ | Facebook
นครหลวงการแพทย์ ยาปลูกผม รักษา ผมร่วง ผมบาง