เป็นหลังคาแก้วของเยอรมันแบบหนา ทำมา 2500 บ.คับ ถ้าแบบบาง 1900