เยี่ยมไปเลยครับ ... แล้วหลังคาท่านไปทำมาเท่าไหร่ครับผมสนใจ ว่าจะทำเหมือนกัน ....(หลังคาดำ)