ตกใจเลยทำไมเชพเป็นแบบนี้ โชคดีที่โซนิคนั้นไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไร แต่ก้แปลกใจว่านี่ขนาดรถไม่ค่อยดีนะยอดครูชยังมากกว่า ซีวิคเอฟบีอีกมั้ง เพราะในลพบุรีผมเห็นครูชเยอะมากๆ