เวลาเบรคล้อหลังซ้ายดังแกร๊กเป็นบางครั้งและผมรถเข้าศูนย์เช็กบอกว่าระบบเบรคปกติ ทุกวันนี้เสียงเบรคล้อหลังดังเหมือนเดิมครับ
เพื่อนสมาชิกท่านใดทราบสาเหตุและวิธีแก้ไขช่วยตอบด้วยครับ