คาถาออกรถใหม่ หลวงพ่อปาน

เมื่อซื้อรถคันใหม่...

คาถาออกรถใหม่ หลวงพ่อปาน

เมื่อซื้อรถคันใหม่ ก่อนออกรถให้ว่าคาถาออกรถใหม่ หลวงพ่อปาน (วัดบางนมโค จ.อยุธยา) ตามนี้

อิติ สุคะโต อาระหังพุธโท นโมพุทธายะ
ปัตถวีคงคา ภุมมะเทวา ขมามิหัง สุจิโต
พุทธัง แคล้วคลาด
ธรรมมัง แคล้วคลาด
สังฆัง แคล้วคลาด

อย่างไรก็ตาม เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการขับขี่รถคือการมีสติ และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

Post Author: admin