ข้อแนะนำการออกรถใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันออกรถใหม่แล้วนั้น...

เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันออกรถใหม่แล้วนั้น นอกจากการไหว้แม่ย่านางและท่องคาถาหลวงพ่อปานแล้ว ยังมีข้อแนะนำเพิ่มเติมดังนี้

1. ควรนำรถไปให้พระเจิม ปิดทอง พรมน้ำมนต์
2. ห้ามนำรถเข้าสถานที่อโคจรในวันแรก เช่น บาร์ เทค ผับ อาบอบนวด เป็นต้น
3. ทุกครั้งที่จับพวงมาลัย ก่อนจะออกรถควรท่องว่า สุจิโต ซึ่งแปลว่า ไปดี
4. อย่าฝ่าฝืนกฎจราจรในการขับรถ และต้องอยู่ในกติกาของจราจร เช่น เมาแล้วห้ามขับ

 

อย่างไรก็ตาม เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการขับขี่รถคือการมีสติ และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

Post Author: admin